Infeksjonskontroll.no

Desinfeksjon, prosess hvor man eliminerer de fleste eller alle mikroorganismer Desinfeksjon er en prosess hvor man uskadeliggjør de fleste eller alle mikroorganismer, både på «døde ting» som utstyr, inventar og instrumenter, og på hud og slimhinner

Dokumentansvarlig:

Desinfeksjon er en prosess hvor man uskadeliggjør de fleste eller alle mikroorganismer, både på «døde ting» som utstyr, inventar og instrumenter, og på hud og slimhinner.
Hensikten med desinfeksjon er å fjerne sykdomsfremkallende mikroorganismer og hindre smittespredning. Bakteriesporer drepes ikke ved varmedesinfeksjon, men noen kjemiske desinfeksjonsmiddel dreper bakteriesporer.

Desinfeksjon av utstyr kan utføres ved hjelp av varme eller ved bruk av kjemiske midler. Desinfeksjon med fuktig varme i et lukket system, i en spyledekontaminator eller vaskedekontaminator, er den enkleste, rimeligste og mest miljøvennlige av alle desinfeksjonsmetoder, og bør brukes når det er praktisk mulig. Det er avgjørende at det er etablert gode kontrollrutiner som alltid sikrer høy kvalitet på prosessen ved bruk av spyle- eller vaskedekontaminatorer.

Rengjøring før eller etter desinfeksjon?
Før desinfeksjon bør det, hvis mulig, utføres rengjøring. I en vaske- og spyledekontamintor kombineres en rengjøringsprosess, som innebærer at en fjerner skitt og smuss, og deretter en desinfeksjon med fuktig varme.

I visse situasjoner kan det være nødvendig med manuell rengjøring først for å redusere mengde biologisk materiale og reduserer antall mikroorganismer. Med biologisk materiale menes blod, serum, vevsprøver, sekreter, urin, puss m.m. fra syke eller friske mennesker.

Biologisk materiale reduserer effekten av desinfeksjonsmidlet. Forholdene må da legges til rette for å forebygge smitteoverføring til miljøet eller den helsearbeider som utfører arbeidet. Slik rengjøring utføres i egnet rom og ved bruk av anbefalt verneutstyr dvs. beskyttelsesfrakk/plastforkle, engangshansker og ev. munnbind.

Kjemiske desinfeksjonsmidler som f.eks. alkoholer og klorheksidin brukes til desinfeksjon av hud og slimhinner. Disse midlene må være hurtigvirkende, vevsvennlige og gi lite allergiske reaksjoner. Det brukes derfor andre midler enn dem man bruker til teknisk desinfeksjon.