Infeksjonskontroll.no

Opplysning om aktuelle spritprodukter til forskjellige formål

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon:
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Produkt med sterilfiltrert sprit

 • Klorhexidinsprit 5 mg/ml - Klorheksidinglukonat og etanol.

Produkter i steril forpakning

 • ChloraPrep - Klorheksidinglukonat 20 mg, 70 % isopropylalkohol.
  Volum: 1,5 ml, 3 ml, 10,5 ml og 26 ml. Applikator er steril i forsegler forpakning.
 • ChloraPrep SEPP - Klorheksidinglukonat 20 mg, 70 % isopropylalkohol.
  Volum: 0,67 ml. Applikator er forseglet i forpakning.

Produkt med sprit i steril forpakning

 • ApoWipe IV Port Desinfection Ethanol 80 %.

Disse produktene kan brukes til desinfeksjon av membraner på koplinger / membraner på hetteglass / SVK-koplinger / infusjonssett / nålefrie koplinger.

Til denne type prosedyrer skal man bruke produkter med sterilfiltrert sprit. Alternativt kan brukes produkter med sprit i steril forpakning. Sprit som ikke er sterilfiltrert kan inneholde sporer, slik som Bacillus cereus.

Produkter, "infeksjonstørk" med sprit, ikke sterile:

 • Vitrex Injeksjonstørk - 70 % isopropanol - Med sterilfiltrert sprit, men ikke steril forpakning.
 • Cutisoft® Wipes injeksjonstørk - 70 % isopropylalkohol.
 • Alkotip injeksjonstørk - 70 % isopropylalkohol.
 • Alkoholtupfer Injeksjonstørk "Gymo" - 70 % isopropanol.
 • ABENA Injeksjonstørk 70 % isopropylalkohol.
 • Injeksjonstørk Softa Swabs - 70 % isopropylalkohol.
 • CLINELL - Alcoholic 2 % clorhexidine skin - 70 % alcohol og 2 % chlorhexidine. Blå forpakning. Ikke Steril.

Disse produktene kan brukes til huddesinfeksjon før injeksjon. Til huddesinfeksjon før injeksjon er det ikke behov for klorheksidin. Hvis injeksjonstørk med kun alkohol ikke er tilgjengelig, kan injeksjonstørk med alkohol og klorheksidin brukes. 

Disse produktene kan også brukes til desinfeksjon av plastampuller og glassampuller der membran ikke perforeres. 

Denne type produkter skal ikke brukes til desinfeksjon av membraner på koplinger / SVK-koplinger / membraner på hetteglass infusjonssett / nålefrie koplinger, fordi spriten ikke er sterilfiltert, fordi produktet ikke er steril

Produkter til desinfeksjon av overflater og utstyr
Til desinfeksjon av overflater og utstyr brukes alkoholer med konsentrasjon på 70 - 75 %.

 • Antibac overflatedesinfeksjon: Sikkerhetsdatablad: Tilhører produktgruppe, biocid PT2: "Desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på mennesker eller dyr". 
 • DAX Overflatedesinfeksjon 70 - "PT2 Desinfeksjonsmidler til privat bruk og bruk i det offentlige helsevesen og andre biocidprodukter" - "Desinfeksjon av overflater". 
 • DAX Surface Disinfection Plus - Desinfeksjonsmiddel, PT 2. "Desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på mennesker eller dyr".

Produkter godkjent til desinfeksjon av overflater og utstyr, skal ikke brukes til huddesinfeksjon eller desinfeksjon av membraner på koplinger / membraner på hetteglass / SVK-koplinger / infusjonssett / nålefrie koplinger, fordi produktet ikke er sterilt.

Produkter med alkohol og klorheksidin til desinfeksjon av medisinsk utstyr

Klorheksidin anbefales ikke til desinfeksjon av medisinsk utstyr.
Produkter med klorheksidin beregnet for desinfeksjon av hud må registreres som legemiddel.  Klorheksidin er ikke godkjent for teknisk desinfeksjon i Norge. Når vi allikevel bruker Klorhexidin 5 mg/ml til desinfeksjon av membraner på koplinger/ membraner på hetteglass / SVK-koplinger / infusjonssett / nålefrie koplinger, er det ikke klorheksidin "vi er ute etter", men den sterilfiltrerte spriten.

CLINELL - Alcoholic 2 % chlorhexidine - 70 % alcohol og 2 % chlorhexidine - "Medical device" - Grønn forpakning - Ikke steril.

Softa® Cloth CHX 2 % - "Medical device" - 2 % w/v klorhexidinglukonat og 70 % v/v isopropylakohol - Sterilfiltrert sprit, men ikke steril forpakning.