Infeksjonskontroll.no

Urinveisinfeksjoner Urinveisinfeksjoner er den største gruppen av sykehusinfeksjoner både i sykehus og i langtidsinstitusjoner.

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Ylva Sandness

Urinveisinfeksjoner er den største gruppen av sykehusinfeksjoner både i sykehus og i langtidsinstitusjoner. Mange studier har vist en sikker sammenheng mellom kateterbruk og høy forekomst av urinveisinfeksjoner. Det er utarbeidet nasjonale retningslinjer for indikasjon og bruk av urinveiskatetre som et ledd i å forebygge kateterassosierte urinveisinfeksjoner.

Smittevernloven, Veileder