Infeksjonskontroll.no

Sykehuset Vestfold HF Enheten for smittevern består av fire hygienesykepleiere og en smittevernlege i deltidsstilling

Dokumentansvarlig:

Avdelingssjef Marianne Haug Pedersen

Enheten for smittevern består av fire hygienesykepleiere og en smittevernlege i deltidsstilling. To av hygienesykepleierne har sitt arbeid på sykehusene og to hygienesykepleiere arbeider med smittevern for kommunene i Vestfold i henhold til en bistandskontrakt. En tuberkulosekoordinator er ansatt 50 % i Abdeling for smittevern. Smittevernlegen er ansatt i 50 % stilling i Avdeling for smittevern og  50%  i Klinikk Medisin.
Enhet for smittevern er organisert i Fagavdelingen og har Fagdirektør som sjef. I spesille smittevernsaker har Avdeling for smittevern revisorlinje til ledelsen.

               
Maria
Vandbakk-Ruether

Smittevernlege
  Signy Holum
Hygienesykepleier
 

Gine Schaathun
Hygienesykepleier

  Hilde Aasen
Hygienesykepleier
 

Elda
Furulund Berg
Tuberkulose-koordinator