Infeksjonskontroll.no

Presentasjoner fra regionmøter

 

2018  
Regionmøte 5. mars  
Mette Walberg, Vestre Viken HF Prevalensregistrering er det vedt innsatsen.pdf
Hanne Merete Eriksen, Fhi Prevalensregistrering Folkehelseinstituttets synspunkter.pdf
Anne-Lise Dahlbo, Sykehuset Østfold Nytt tuberkulosekontrollprogram i Helse Sør-Øst.pdf
Anne-Lise Grøholt, OUS Prosjekt dekontaminering av fleksible endoskop.pdf
Per Bjark, OUS Vinterens virusvarianter. Hva visste vi Hva vet vi.pdf
   
2017  
Regionmøte 12. desember  
Per Bjark, OUS Influensasituasjonen nasjonalt og internasjonalt.pdf
Ragnhild Raastad Innsendte kasuistikker prevalens_Regionmøtet 2017-11-12.pdf
   
Regionmøte 7. september 2017  
Ragnhild Raastad, OUSagnh Influensavaksinasjon av helsepersonell.pdf
  Blått blod vs blodforgiftnig - Urkrabben som redder liv.pdf
Mylene Rimando, Egil Lingaas, OUS Basale rengjøringsrutiner.pdf
Regionmøte 6. juni 2017  
Egil Lingaas Smittevernplan regional plan.pdf
Liv Haugen, Sykehusbygg HF Byggeveileder smittevern.pdf
   
 Regionmøte 6. og 7. februar 2017  Presentasjoner
   
Jon Birger Haug, Sykehuset Østfold   Antibiotikastyring kommuner og reg. komp.senter sin oppgave - Regionsmøtet smittevern 6. februar 2017.pdf
Hilde Fjeld, OUS Litteratursøk og vurdering.pdf
Mette Walberg, Vestre Viken Sepsis nytt satsningsområde i pasientsikkerhets programmet.pdf
Aud-Iren Terjesen,
Liz Ertzeid Ødeskaug, OUS
Insidensregistrering av blodbaneinfeksjoner og risikofaktorer i OUS.pdf
Birgitte Klüwer Sesonginfluensa, virker den.pdf
Siri Johanne Boye, Sørlandet sykehus Hvordan øke oppslutningen om influensavaksinasjon blant helsepersonell i HSØ.pdf
   
Jens Kjølseth Møller, Danmark Datadrevet kvalitetsledelse.pdf 
Film2.mp4
   
 2016  
 Regionmøte 23.11.2016  Presentasjoner
   
 Hilde Fjeld, OUS

Nyttige ressurser for antibiotikastyring og antibiotikaresistens i sykehus.pdf
Antibiotikaresistens ressurser oppdatert 19 mai 2017.pdf