Infeksjonskontroll.no

Kirurgisk hånddesinfeksjon - håndvask

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 1.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Definisjoner
Fremgangsmåte
Prioritet 1
Prioritet 2
Prioritet 3
Prioritet 4

Referanser

Hensikt og omfang
Hensikten er å fjerne midlertidig forurensning og redusere den permanente bakterie­flora på hen­dene så mye som mulig. Vask med såpe og vann fjerner storparten av de midlertidige bakteriene, men har liten virkning på den permanente bakterieflora. Derfor må det fore­tas desinfeksjon - enten ved vask med et desinfiserende
vaske­­­mid­del, eller ved en des­infeksjon uten bruk av vann.
Kirurgisk hånddesinfeksjon/håndvask utføres av alle ansatte som skal utføre preoperativ hånd­desinfeksjon.
Prosedyren gjelder for alle ansatte, studenter og hospitanter som skal utføre operativt inngrep, sterile invasive prosedyrer og assistentfunksjon som krever bruk av sterile hansker (operasjonssykepleiere, radiografer m. fl.).

Definisjoner
                                                                                                                                                                                          

Permanent bakterieflora, (normal flora)
Er naturlig forekommende bakterieflora som overlever og formerer seg på huden både i dypere lag og på hudoverflaten. Den permanente bakteriefloraen fjernes i liten grad ved ordinær håndvask med vann og såpe.

Midlertidig flora (temporær flora)
Mikroorganismer som blir overført til huden ved kontakt med andre personer fra andre kilder i omgivelsene. Den midlertidige floraen kan i stor grad fjernes  (mekanisk) ved ordinær håndvask med vann og såpe.

Kirurgisk hånddesinfeksjon
Desinfeksjon av hender og underarmer med et alkoholholdig middel, fortrinnsvis kombinert med antiseptisk middel med mer langvarig effekt enn alkohol, for eksempel klorheksidin, og uten samtidig bruk av vann.

Kirurgisk hånddesinfeksjonsmiddel
Kirurgiske hånddesinfeksjonsmidler skal være testet i henhold til NS‐EN 12791:2016+A1:2017.
For å kunne brukes til kirurgisk hånddesinfeksjon, må et middel ha like god effekt som referansesubstansen n‐propanol
[propan‐1‐ol 60 % (v/v)], 3 ml applisert og gnidd inn på en standardisert måte gjentatte ganger til det er tørt etter 3 minutter. Hvis det aktuelle middelet gir like god effekt som n‐propanol i 3 minutter, men med kortere virketid, kan produsenten anbefale den dokumenterte virketiden.
Det er derfor bare midler med dokumentert virketid på 2 minutter eller kortere som kan brukes i henhold til prioritet 1 i denne prosedyren. Men selv om produsenten har dokumentasjon på kortere virketid enn 2 minutter, skal det uansett benyttes en virketid på 2 minutter i praksis. 
Produktinformasjonen skal inneholde beskrivelse hvilket volum som skal brukes, total virketid og antall påføringer.

Kirurgisk håndvask
Vask av hender og underarmer med vann og et desinfiserende håndvaskmiddel:
Klorheksidinglukonat 4 % eller povidonjodid 7,5 %.

Kirurgisk håndvaskmiddel
Et kirurgisk håndvaskemiddel inneholder en kombinasjon av et rengjøringsmiddel og et desinfiserende (antiseptisk) middel. Produkter til kirurgiske håndvask skal være testet i henhold til NS‐EN 12791:2016+A1:2017. Produktinformasjonen skal inneholde beskrivelse av behovet for forfukting av hendene, hvilket volum som skal benyttes, total virketid og antall påføringer. Det er bare midler som har like god effekt ved desinfiserende håndvask i 3 minutter som n‐propanol har ved desinfeksjon i 3 minutter, som kan brukes i henhold til prioritet 2 og 3 i denne prosedyren.

Virketid
Virketiden regnes fra det tidspunktet alle deler av hender/underarmer er fuktet med desinfeksjonsmiddel til huden er tørr.
Ved kirurgisk håndvask regnes virketiden fra det tidspunktet alle deler av hender og underarmer er påført vaskemiddel til vaskemiddelet er skyllet av.

Fremgangsmåte                                                                                                                    
 • Alle smykker (ringer, armbåndsur, armbånd, sportsbånd o.l.) fjernes fra hender og underarmer.
 • Neglene skal være korte (under 2 mm) og uten neglelakk.
 • Kunstige negler skal ikke brukes.
 • Hender og underarmer skal være uten åpne sår, ferske skorper eller infeksjon. Mindre sår/rifter må eventuelt dekkes med sterilt vannbestandig plaster når hendene er tørre etter avsluttet desinfeksjon.
Prioritet 1
Håndvask med såpe og vann etterfulgt av hånddesinfeksjon med 0,5 % klorheksidinsprit

1. Håndvask i 30 sekunder
 • Gjør klar neglerenser.
 • Vask hender og håndledd med vanlig såpe og vann i 30 sekunder, og rens neglene med neglerenser.
 • Skyll godt av.
 • Tørk hendene godt med vanlig papirhåndkle (sterilt papirhåndkle ikke nødvendig).
2. Hånddesinfeksjon med klorheksidinsprit
Det skal brukes klorheksidinsprit beregnet til kirurgisk hånddesinfeksjon som har dokumentert effekt innen 2 minutter i henhold til Norsk standard NS-EN 12791:2016+A1:2017 (se nærmere under definisjoner).
 
Samlet virketid minst 2 minutter (se nærmere definisjoner).

Fremgangsmåte
Høyre arm
 • Bruk høyre albu på dispenseren og ta 3‐5 ml klorheksidinsprit (3 doser) i venstre hånd.
 • Dypp fingertuppene på høyre hånd i klorheksidinspriten i håndflaten i 5 sekunder for å desinfisere under neglene.
 • Fukt hele høyre underarm opp til albuen. Gni med sirkulære bevegelser i 10 ‐ 15 sekunder.
Venstre arm
 • Bruk venstre albu på dispenseren og ta 3‐5 ml klorheksidinsprit (3 doser) i høyre hånd.
 • Dypp fingertuppene på venstre hånd i klorheksidinspriten i håndflaten i 5 sekunder for å desinfisere under neglene.
 • Fukt hele venstre underarm opp til albuen.
 • Gni med sirkulære bevegelser rundt underarmen i 10 ‐ 15 sekunder.
Hendene
 • Bruk høyre albu på dispenseren og ta 3‐5 ml (3 doser) i venstre hånd. Gni hendene opp til håndleddet i tilsammen
  20 ‐ 30 sekunder.
 • Gni håndflatene mot hverandre med en roterende bevegelse opp til og med håndleddet.
 • Gni håndryggen på venstre hånd, inkludert håndleddet, frem og tilbake, deretter høyre håndrygg på samme måte.
 • Gni håndflaten mot hverandre frem og tilbake med fingrene flettet i hverandre.
 • Gni baksiden av fingrene fra side til side i håndflaten på den andre hånden.
 • Gni venstre tommel med en roterende bevegelse i høyre hånd, deretter høyre tommel på samme måte.

Når dette trinn er utført 2 ganger, skal hendene lufttørke. Deretter kan steril kirurgisk bekledning og sterile hansker tas av på.

Prioritet 2                                                                                                                                
Håndvask med såpe og vann etterfulgt av desinfeksjon med sprit
Ved allergi mot klorheksidin

1. Håndvask i 30 sekunder
 • Gjør klar neglerenser.
 • Vask hender og håndledd men vanlig såpe og vann i 30 sekunder, og rens neglene med neglerenser.
 • Skyll godt av.
 • Tørk hendene godt med vanlig papirhåndkle (sterilt papirhåndkle ikke nødvendig).

2. Hånddesinfeksjon med alkoholholdig kirurgisk hånddesinfeksjonsmiddel
Fremgangsmåte som ved desinfeksjon med klorheksidinsprit (Prioritet 1).
Det brukes et alkoholholdig hånddesinfeksjonsmiddel uten klorheksidin, eventuelt sprit sammen med et annet antiseptisk middel. Middelet må være testet i henhold til NS‐EN 12791:2016+A1:2017, og virketiden skal være i henhold til bruksanvisningen, men aldri kortere enn 2 minutter. Hendene må være helt tørre før spriten påføres.
Desinfeksjon med sprit alene har ikke like langvarig effekt som desinfeksjon med en kombinasjon av sprit og klorheksidin eller annet langtidsvirkende antiseptisk middel, fordi det ikke i samme grad hindrer oppformering av bakterier på hendene under lengre operasjonerHånddesinfeksjon med sprit alene, dvs. sprit som ikke er tilsatt annet antiseptisk middel, bør derfor gjentas ved lange operasjoner (over 3 timer).

Prioritet 3
Kirurgisk håndvask med klorheksidinglukonat 4 % og vann etterfulgt av desinfeksjon med alkohol
Kirurgisk håndvask med klorheksidinglukonat alene har ikke like godt effekt som hånddesinfeksjon med kombinasjon av alkohol og klorheksidin. Spesielt gjelder det den umiddelbare effekten etter avsluttet kirurgisk håndvask. For å oppnå samme umiddelbare effekt som med klorheksidinsprit, må hendene derfor desinfiseres med alkohol etter avsluttet kirurgisk håndvask og tørking av hendene.

1. Gjør klar  neglerenser.
2. Sett på vannet (bruk albuen ved albustyrt kran).
3. Skyll hendene og underarmene godt under rennende vann.
4. Rens neglene med neglerenser.
5.
Ta 3-5 ml vaskemiddel (3 pumpeslag) med klorheksidinglukonat 4 % fra dispenser (bruk albuen).
 • Vask håndflater, håndrygger og mellom fingrene, samt hver enkelt finger med roterende bevegelser.
 • Vask deretter begge underarmer opp til albuen. Hold hele tiden hendene høyere enn albuene, slik at vannet renner fra fingrene mot albuen. Virketid minimum 2,5 minutter.
6. Skyll godt av.
7. Ta nye 3-5 ml vaskemiddel fra dispenser (bruk albuen) og gjenta vasking som beskrevet under trinn 5. Samlet vasketid skal være minst 5 minutter (virketiden for klorheksidin) skal være minst 5 minutter).
8. Skyll hender og armer. Hold hele tiden hendene høyere enn albuene.
9. Eventuell albukran stenges med albuen.
10. Tørk med et sterilt håndkle fra fingrene i retning albuen uten å forurense hendene.
11. Desinfiser hender og underarmer med alkoholholdig desinfeksjonsmiddel i 2 minutter.
12. La hendene lufttørke.


Deretter kan steril kirurgisk bekledning og sterile hansker tas på.

Prioritet 4                                                                                                                               
Kirurgisk håndvask med povidonjodid 7,5 % etterfulgt av desinfeksjon med alkohol
Ved allergi mot klorheksidin
Samme fremgangsmåte og virketid (5 minutter) som ved kirurgisk håndvask med klorheksidinglukonat (Prioritet 3).

Kirurgisk håndvask med povidonjodid alene har ikke like godt effekt som hånddesinfeksjon med alkoholholdig desinfeksjonsmiddel. Spesielt gjelder det den umiddelbare effekten etter avsluttet hånddesinfeksjon. For å oppnå samme umiddelbare effekt som ved hånddesinfeksjon med alkoholholdig desinfeksjonsmiddel, må hendene derfor desinfiseres med alkohol i 2 minutter etter avsluttet kirurgisk håndvask og tørking av hendene.

Referanser
 • NS-EN 12791:2016+A1:2017: kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Kirurgiske hånddesinfeksjonsmidler - Prøvingsmetode og krav (fase 2, trinn 2).
 • Wong ES. Surgical site infections. I: Mayhall CG (red.) Hospital Epidemiology and Infection Control, 2e. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2012.
 • Mangram AJ et al. Guideline for prevention of surgical site infection, 1999.  Am J Infect Control 1999;27:97-134.
 • IFIC Basic Concepts of Infection Control - 2nd Edition - Revised 2011. (Previously published as Infection Control: Basic Concepts and Training). International Federation of Infection Control, 2011.
 • WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care, World Health Organization 2009.
 • Tanner J, Swarbrook S, Stuart J. Cochrane Database Syst Rev 2008;(1):CD004288.
 • Pottinger J, Burns S, Manske C. Am J Infect Control 1989;17:340344.
 • Moolenaar RL, Crutcher JM, San Joaquin VH, et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2002;21:80‐85.
 • Waring L, Armstron R, Bolding F, et al. J Infect Dis 1997;175(4):992‐995.
 • Widmer A.F. et al. J Hosp Infect (2010);74:112‐122.
 • Norsk Standard NS‐EN 12791:2016+A1.2017, Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika. Kirurgiske hånd­desinfeksjons­­midler. Prøvingsmetode og krav (fase 2/trinn 2).