Infeksjonskontroll.no

Influensavaksinasjon av helsepersonell Overlege Ragnhild Raastad

Dokumentansvarlig:

Overlege Ragnhild Raastad

Helsepersonell med pasientkontakt anbefales å vaksinere seg mot influensa hver høst for å beskytte seg selv og pasientene. Høy vaksinasjonsdekning blant helsepersonell kan redusere forekomsten av helsetjenesteassosiert influensa. Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Sør-Øst har utarbeidet en presentasjon som kan brukes i arbeidet med å undervise ansatte i helseforetakene. Presentasjonen er ment som et supplement til Folkehelseinstituttets internettsider om sesonginfluensa. Den kan benyttes fritt, og det anbefales å sette sammen temaer og bilder avhengig av målgruppen

Presentasjonen er bygd opp med ulike temaer. Man kan klikke seg inn på hvert enkelt tema fra det første bildet i presentasjonen, og pilene på hvert bilde er lenket tilbake til dette. Referansene er lenket til de aktuelle tidsskriftene, og litteraturlisten til slutt i presentasjonen er lenket til Pubmed.

Influensavaksinasjon av helsepersonell.pptx