Infeksjonskontroll.no

Antibiotikakurs for sykepleiere

Sted: Ullevål sykehus, øyeavdelingen auditorium, Bygg 36, 1.etg
Kontaktperson: Anne Margrethe Stenberg
Dato: 13.03.2018 - 13.03.2018
Tid: 09:00 - 15:00
Avgift: kr. 1 350,-

Antibiotikakurs for sykepleiere 13. mars 2018
Antibiotikaresistens er et økende problem. For at vi skal ha virksomme antibiotika mot infeksjoner i fremtiden, er det viktig at vi bruker antibiotika på riktig måte. Sykepleierne har en viktig rolle i arbeidet med å forbedre antibiotikabehandlingen i sykehus, og målet med kurset er å gi deltakerne kunnskap om resistens og resistensutvikling, ulike typer antibiotika, riktig og trygg bruk av antibiotika og antibiotikastyring i sykehus.

Dato: 13. mars
Sted: Ullevål sykehus, øyeavdelingen auditorium, Bygg 36, 1.etg
Kursavgift: kr. 1 350,-. Prisen inkluderer lunsj, kaffe og te i pausene.
Påmeldingsfrist: 5. mars

 

Påmeldingen er bindende.
Kurspresentasjonene blir lagt ut på nettsiden etter kurset.

For OUS deltagere skjer påmelding via Læringsportalen.

Program Antibiotikakurs for sykepleiere.pdf

Påmelding