Infeksjonskontroll.no

Smittevernforum 2017

Sted: Radisson Park Inn Alna, Oslo
Kontaktperson:
Dato: 17.10.2017 - 19.08.2017
Tid: 11:00 - 12:45
Avgift:

Fagkonferanse Smittevern
Se nettside for program og påmelding: http://www.smittevernforum.no/