Infeksjonskontroll.no

Risiko- og sårbarhetsanalyse, arkitektur og renhold sett i lys av resistente bakterier Nordisk forening for hygienesykepleiere inviterer til konferanse

Sted: Clarion Hotel og Congress Trondheim
Kontaktperson:
Dato: 13.09.2017 - 15.09.2017
Tid: -
Avgift:

For påmelding til konferansen velg lenken under, eller gå til hygienekonferansen.com
http://meetings.event123.no/NSFH/Nordiskhygienekonferanse2017/hjem.cfm

Har du andre spørsmål om konferansen, kontakt teknisk arrangør på nsfh@event123.no

Program: Nordiske hygienekonferanse 2017.pdf