Infeksjonskontroll.no

Presentasjoner fra regionmøter

 

2017  
 Regionmøte 6. og 7. februar 2017  Presentasjoner
   
Jon Birger Haug, Sykehuset Østfold   Antibiotikastyring kommuner og reg. komp.senter sin oppgave - Regionsmøtet smittevern 6. februar 2017.pdf
Hilde Fjeld, OUS Litteratursøk og vurdering.pdf
Mette Walberg, Vestre Viken Sepsis nytt satsningsområde i pasientsikkerhets programmet.pdf
Aud-Iren Terjesen,
Liz Ertzeid Ødeskaug
Insidensregistrering av blodbaneinfeksjoner og risikofaktorer i OUS.pdf
Birgitte Klüwer Sesonginfluensa, virker den.pdf
Siri Johanne Boye, Sørlandet sykehus Hvordan øke oppslutningen om influensavaksinasjon blant helsepersonell i HSØ.pdf
   
Jens Kjølseth Møller, Danmark Datadrevet kvalitetsledelse.pdf 
Film2.mp4
   
 2016  
 Regionmøte 23.11.2016  Presentasjoner
   
 Hilde Fjeld, OUS

Nyttige ressurser for antibiotikastyring og antibiotikaresistens i sykehus.pdf
Antibiotikaresistens ressurser oppdatert 19 mai 2017.pdf

   
   
   
   

Kompetanse