Infeksjonskontroll.no

Vankomycinresistente enterokokker - fra resitensmekanismer til folkehelseproblem

Sted: Riskhospitalet
Kontaktperson: Anne Margrethe Stenberg
Dato: 12.12.2018 - 12.12.0218
Tid: 10:00 - 11:00
Avgift:

Presentasjon:

Vancomycinresistente enterokokker fra resistensmekanismer til folkehelseperspektiv.pdf


Ved:   Silje Bakke Jørgensen, Smittevernlege Ahus

Fremgangsmåten for nettundervisning er:

Ring tlf. 23 18 45 00 hvor dere får følgende beskjed: "Vennligst tast din pinkode etterfulgt av firkanttast".

Pinkode: 9460350#

Ring inn 5 min før nettundervisningen starter. Ringer man mye før kan man risikere å bli kastet ut og må ringe opp igjen.