Infeksjonskontroll.no

Nettundervisning 03.06.20

Sted: Rikshospitalet
Kontaktperson: Anne Margrethe Stenberg
Dato: 03.06.2020 -
Tid: 10:00 - 11:00
Avgift:

Presentasjon: Testing dokumentasjon og forfalskning av smittevernutstyr.pdf
Med:
   Egil Lingaas, Smittevernlege Avd. for smittevern OUS

 

Fremgangsmåten for nettundervisning er:

Ring tlf. 23 18 45 00 hvor dere får følgende beskjed: "Vennligst tast din pinkode etterfulgt av firkanttast".

Pinkode: 055871#

Ring inn 5 min før nettundervisningen starter. Ringer man mye før kan man risikere å bli kastet ut og må ringe opp igjen.

 


Oversikt datoer nettundervsininger våren 20


Onsdag 29.01, 04.03, 01.04, 06.05 og 03.06.

 

 

 

 

Påmelding