Infeksjonskontroll.no

Nettundervisning

Sted: Rikshospitalet
Kontaktperson: Anne Margrethe Stenberg
Dato: 05.06.2019 -
Tid: 10:00 - 11:00
Avgift:

TemaDekningsgrad, kunnskap og holdninger til influensavaksine blant intensivpersonell.pdf

VedWenche Ohlin, Intensivsykepleier, master i helsefagvitenskap , OUS

Fremgangsmåten for nettundervisning er:

Ring tlf. 23 18 45 00 hvor dere får følgende beskjed: "Vennligst tast din pinkode etterfulgt av firkanttast".

Pinkode: 281908#

Ring inn 5 min før nettundervisningen starter. Ringer man mye før kan man risikere å bli kastet ut og må ringe opp igjen.

 


Oversikt datoer nettundervsininger våren 2019
Onsdag: 20.02.19, 20.03.19, 10.04.19, 15.05.19, siste før sommeren 05.06.19

 

 

 

 

 

Påmelding