Infeksjonskontroll.no

Nettundervisning

Sted: Rikshospitalet
Kontaktperson: Anne Margrethe Stenberg
Dato: 11.12.2019 -
Tid: 10:00 - 11:00
Avgift:

Presentasjon:
Tema: Kommer senere

Ved
Fremgangsmåten for nettundervisning er:

Ring tlf. 23 18 45 00 hvor dere får følgende beskjed: "Vennligst tast din pinkode etterfulgt av firkanttast".

Pinkode: 142280#

Ring inn 5 min før nettundervisningen starter. Ringer man mye før kan man risikere å bli kastet ut og må ringe opp igjen.

 


Oversikt datoer nettundervsininger høsten 2019
Onsdag: 06.11, 13.11 og 11.12

Våren 2020
Onsdag 29.01, 04.03, 01.04, 06.05 og 03.06.

 

 

 

 

Påmelding