Infeksjonskontroll.no

Håndhygiene - er det nå så sikkert at det er det viktigste tiltaket mot helsetjenesteassosierte infekjsoner? Av Smittevernlege Egil Lingaas

Sted:
Kontaktperson: Anne Margrethe Stenberg
Dato: 20.09.2017 - 20.09.2017
Tid: 10:00 - 11:00
Avgift:

Påmelding