Infeksjonskontroll.no

Desinfeksjon - Fremgangsmåte i operasjonsavdelingen

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 3.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

 

Definisjoner
Generell desinfeksjon
Flekkdesinfeksjon
Fremgangsmåte og arbeidsfordeling
Forurensing - søl på gulv
Forurensing av inventar
  Valg av desineksjonsmiddel avhenger av
Viktige regler ved bruk av kjemiske desinfeksjosmidler
Tekstiler
Utstyr
Avfall - Risikoavfall
Referanser

Hensikt og omfang
Hindre smitteoverføring via utstyr og inventar til pasienter i operasjonsavdelingen.

Definisjoner
Generell desinfeksjon
Generell desinfeksjon brukes på flater og tilsølt inventar. Anbefales når lokaler og inventar er svært forurenset og når pasienten utskrives etter å ha ligget på smitteisolat.

 • Anbefalt desinfeksjonsmiddel påføres med klut. Ikke bruk sprayflaske, høytrykksprøyte e.l.
 • Dører og vinduer holdes lukket under virketiden.
 • Etter angitt virketid utføres vanlig mekanisk rengjøring etter avdelingens rutiner.

Flekkdesinfeksjon
Flekkdesinfeksjon innebærer å begrense desinfeksjonen til det område som er synlig forurenset. Flekkdesinfeksjonen er som regel tilstrekkelig ved forurensning av inventar og søl på gulv. Flekkdesinfeksjon utføres umiddelbart av den som søler.

Fremgangsmåte og arbeidsforhold                                                                                  

Forurensing - søl på gulv
Smittefaren fra gulv antas å være liten. Det er tilstrekkelig å fjerne forurensningen og vaske med såpe/vann.
Ved forurensing/søl med blod/avføring etc. med mulig smittefare, utføres flekkdesinfeksjon, deretter vanlig rengjøring etter avdelingens rutiner.
 1. Bruk engangs beskyttelseshansker.
 2. Søl tørkes opp med absorberende materiale, papirhåndkle eller lignende. Dette bør gjøres umiddelbart for å unngå smittespredning via f.eks. skotøy. Hvis biologisk materiale tørker inn, blir det vanskeligere å fjerne. Skal ikke bruke sprit da alkoholer koagulerer proteiner (blod etc.).
 3. Det absorberende materiale som er brukt til å tørke opp søl legges i avfallspose (smitteavfall i smitteavfallspose).
 4. Det forurensede område fuktes med godkjent desinfeksjonsmiddel  i henhold til SLVs liste over godkjente desinfeksjonsmidler. Virketiden skal overholdes. Desinfekjsonssprit bør ikke benyttes på gulv da det kan skade overflaten på belegg. Gulvet rengjøres deretter etter avdelingens rutiner.
 5. Rengjøringsutstyr dekontamineres etter bruk. Mopp/klut som brukes sendes til vask i gjenknyttet plastpose, gul pose hvis smitte.
Forurensing av inventar
 1. Bruk engangs beskyttelseshansker.
 2. Søl tørkes med absorberende materiale, papirhåndkle eller lignende. Dette bør gjøres umiddelbart for å unngå smittespredning. Legges i avfallspose (smitteavfall i smitteavfallspose).
 3. Flatene vaskes ev. med såpe og vann. Kluter behandles som under forurensning av gulv.
 4. Synlig rene, tørre ikke absorberende flater, fuktes med 70 % desinfeksjonssprit som skal lufttørke (påføres med klut). Desinfeskjonssprit påføres i så stor mengde at det er synlig vått i minst 3 minutter.
 5. På absorberende flater (ikke glatte) brukes godkjent desinfeksjonsmiddel i henhold til bruksanvisning.
Valg av desinfeksjonsmiddel avhenger av:  
 • Hvilke mikrober som skal drepes.
 • Hva utstyret tåler.
 • Grad av forurensning av organisk materiale.

Merk: Ved mistenkt/bekreftet smitte med Mycobacterium tuberkulosis/mykobakterier (tb) eller Clostridioides difficile må man alltid passe på å bruke et desinfeksjonsmiddel godkjent for desinfeksjon av disse.

Viktige regler ved bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler                                                                                                                  
 • Bruk beskyttelsesutstyr
 • Velg riktig middel - riktig konsentrasjon
 • Kontroller holdbarhet
 • Overhold desinfeksjonstiden, bruk tidsur/skriv lapp med tidspunkt
 • Sammensatt utstyr må demonteres så langt det er mulig
 • Alle deler av utstyret må være under væskenivå
 • Eventuelle kanaler og hulrom må være fylt av desinfeksjonsmiddel
 • Desinfisert utstyr må rengjøres/skylles grundig før det tørkes

Tekstiler
Tilsølte tekstiler emballeres som smittetøy.

Utstyr
 • Ubrukt engangsutstyr som kan ha blitt forurenset kastes.
 • Instrumenter og utstyr legges direkte i vaskedekontaminatoren som startes umiddelbart.
 • Utstyr som ikke kan vaskes/desinfiseres i vaskedekontaminatoren legges i godkjent desinfeksjonsmiddel inne på operasjonsstue eller tilstøtende desinfeksjonsrom.
 • Etter at utstyret har ligget i desinfeksjonsmiddel i virketiden, utføres rengjøring på desinfeksjonsrommet.
 • Er vaskedekontaminatoren allerede i bruk, emballeres utstyret i plastpose i påvente av ledig maskin.
 • Hvis desinfeksjon av utstyr/flater på stua er nødvendig, klargjøres godkjent desinfeksjonsmiddel og tas inn på stue når operasjonen er avsluttet, og pasienten kjørt ut.
 • Desinfeksjonsmiddel skal påføres med klut. Sprayflaske skal ikke benyttes ved påføring av desinfeksjonsmiddel pga. spredning av aerosoler som brukeren kan innånde.

Avfall - Risikoavfall
Vanlig avfall emballeres som restavfall.
Risiko-/smitteavfall, inkludert engangs sug, samles i tykk gul plastpose som legges i risikoavfallsbeholder/eske. Rutiner for type emballasje kan variere fra institusjon til institusjon.

Referanser                                                                                                                              

Veiledning om bruk av desinfeksjonsmidler og liste over godkjente preparater.
Statens legemiddelverk SLV - Oppdatert juni 2015. Publisert: 12.08.2016.

Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie - SLV - Statens legemiddelverk. januar 2019.