Infeksjonskontroll.no

Medisinsk utstyr Medisinsk utstyr er alt utstyr som er laget for å diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, skade eller handikap hos mennesker.

Dokumentansvarlig:

Hygienesykepleier Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Enkelte svangerskapsforebyggende midler (for eksempel kondomer), samt hjelpemidler til funksjonshemmede regnes også som medisinsk utstyr.

Definisjoner av hva som er medisinsk utstyr står i §4 - Definisjoner i " Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr - Lovdata - FOR-2013-11-29-1373 - FOR-2014-03-04-251."

Rengjøring, desinfeksjon av medisinsk utstyr

Alt flergangsutstyr som skal brukes om igjen må rengjøres, desinfiseres og eventuelt steriliseres før det benyttes på nytt. Engangsutstyr skal aldri benyttes om igjen og skal alltid kastes etter bruk.

Lovdata-FOR-2013-11-29-1373-FOR-2014-03-04-251