Infeksjonskontroll.no

Engangs desinfeksjonskluter - Oversikt og kommentarer

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Dette er en oversikt over kluter tilsatt desinfeksjonsmiddel som er kommersielt tilgjengelige i Norge per mai 2019 utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering og Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Sør-Øst. Den viser også hvilke standarder de enkelte klutene er testet etter. For mange av klutene er det bare den antimikrobielle effekten av desinfeksjonsmiddelet som er testet. For kluter som også er testet på mekanisk effekt (etter NS-EN 16615:2015), er dette spesielt angitt. Det er ingen kluter som er testet på rengjørende effekt alene. Det gjelder også kluter som er tilsatt rengjøringsmiddel i tillegg til desinfeksjonsmiddel.

Desinfeksjonskluter - Oversikt og kommentarer - 5. januar 2020.pdf

Desinfeksjonskluter til teknisk bruk - Oversikt og kommentarer - 5. januar 2020.pdf

Desinfeksjonsmidler til teknisk bruk og standarder.pdf