Infeksjonskontroll.no

Ny design på www.infeksjonskontroll.no

Dokumentansvarlig:

ny design på www.infeksjonskontroll.no

Velkommen til ny nettside for Regionalt kompetansenter for smittevern i Helse Sør-Øst, www.infeksjonskontroll.no har fått nytt design. Prosedyrer og anbefalinger er oppdatert. Søkefunksjonen på nettsiden er forbedret. Det er fremdeles noen undersider som er under revisjon, og som ikke har kommet med ennå.